Sidste nyt fra STT

Nyt fra Sønderjysk Traktor Træk

Marts 2011

Gamst Indoor Tractor Pulling. GITP.

 

Gamst Maskinstation og Sønderjysk Traktor Træk har indledt et samarbejde om afholdelse af traktortræk i den nye maskine hal på maskinstationen.

I starten af sæsonen vil der blive prøvetræk for DTP puller. (som er lukket for publikum)

Senere på året, nærmere bestemt 1. okt. 2011, vil der blive holdt et pokal-stævne for standart traktorer, Farm Stock og Modificerede Puller.

Der vil komme mere informationer på hjemmesiderne: www.gamstmaskinstation.dk og www.stt.tractorpulling.dk

På Gamst Maskinstation og STT´s vegne

Hans-Chr. Schmidt

 


(29/11-2009) Nyt fra Sønderjysk Traktor Træk

 

Så er det blevet efterår og vinter og der er andre gøremål der skal gøres hen over vinteren inden vi starter på en ny sersion i 2010.

Vi har fået afviklet vores generalforsamlingen og der blevet sammensat en ny bestyrelse.

Dieter Bjørn er kommet ind i bestyrelsen og Ulrik Pilgaard er blevet suppleant.

Peter Thomsen og Christian Nikolajsen er tråd ud, og i den forbindelse vil jeg på bestyrelsens vegne sige mange tak for mange års godt samarbejde.

Der er blevet nedsat div. udvalg hvor der ikke ”kun” er bestyrelses medslemmer, men også medlemmer fra STT og det kan jeg kun se som en god ting der er sket. Det er med til at aflaste resten af bestyrelsen.

Der har nu været holdt et indledende  møde med Team Gamst, de to ejer af Gamst Maskinstation og STT om et samarbejde for afvikling af et DM stævne i deres store hal. Det vil højst sandsynligt blive i oktober 2010, det er efter at der har været EM i Sverige.

Det kan blive et spændene samarbejde.

På bestyrelsens vegne

Hans Chr. Schmidt


Værksteds besøg hos Team Boss

Bjarne Sørensen fra Team Boss har sagt ja til at åbne sit værksted for folk der har tid og lyst til at se hvad der sker hos ham.

Det bliver lørdag den 13.feb. 2010, hvor det bliver og hvad tids punkt det bliver, kommer senere og kan se på STT´s og DTP´s hjemmeside. www.stt.tractorpulling.dk www.tractorpulling.dk og på Team Boss www.teamboss.dk

 

Ahoy 27.februar 2010

Vi har igen lavet en tur til Holland i bus. Turen er uden overnatning og har en pris af 850,00 kr. pr. person.

Årets gæste puller igen fra U.S.A. og er Black Widow – Unlimeted modified, med 5 motor på.

I skrivende stund er der 9 pladser tilbage i bussen og er de besat, vil vi oprette en venteliste til bus nr. 3.

Følg med på www.stt.tractorpulling.dk

Tilmelding : Jan Drøge – 40884192 efter kl.16 & Peter Thomsen – 24804344 efter kl.16

 

Værksteds besøg hos Roadrunner og Bison

Jesper har fået bygget nyt værksted til Roadrunner og er ved at lave div. ændringer på den og er klar til 2010.

Bernt har købt rammen fra Big Mamma og er ved at bygge Scania motoren i den.

De to puller står på det samme værksted ved Jesper Nielsen.

Lørdag d. 6. marts 2010 fra kl. 13.00 vil værksted være åben på adressen Hyndingholmvej 11  6372 Bylderup Bov.

Se mere på www.stt.tractorpulling.dk

 


 

Indkaldelse til

Ordinær generalforsamling

I Sønderjysk Traktor Træk

 

Torsdag den 8. oktober 2009  kl. 19:30

På Agerskov Kro, Hovedgaden 3, 6534 Agerskov.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne

 

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere og referent

3. Beretning fra bestyrelsen

4. Aflæggelse af regnskab

5. Indkommende forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er: Hans Chr. Schmidt ( modtager genvalg )

Jan Drøge ( modtager genvalg )

Chr. Nikolajsen

8. Valg af 2 revisorer

9. Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden

Hans-Chr. Schmidt, i hænde senest torsdag d. 24. september 2009

 

For at opnå stemmeret skal kontingent for 2008 / 2009 være betalt

Inden generalforsamlingen.

 

Vel mødt

Bestyrelsen

 


 

Nyt fra Sønderjysk Traktor Træk

 

Generalforsamling i STT

 

Sønderjysk Traktor Træk har torsdag den 8. oktober 2009 ordinær generalforsamling, på Agerskov Kro, hovedgaden 3, 6534 Agerskov.

Vi har igen i år beslutter at vores generalforsamling skal forgå på Agerskov kro, da der sidste år var en god tilslutning,

Foreningen har behov for jeres opbakning til ideer og tiltag som kommer.

Der vil blive nedsat nogle udvalg hen over det kommen år, hvor der er behov for at der er medlemmer uden for bestyrelsen der er med i de udvalg. Det er blandt andet vores hjemmeside der halter en hel del, ture til andre stævner i udlandet og stævner et andet sted som Korskro Banen.

Er det noget der har vagt din eller jeres interesse, så vil meget gerne høre fra jer.

På generalforsamlingen vil der blandt andet blive uddelt en vandrepokal til et sønderjysk team.

Hvad der skal til for at komme i betrækning til denne pokal vil vi ikke afsløre nu, men det kunne være et godt resultat på banen, et havari på en puller, et stykke arbejde i STT eller DTP for at fremme vores sport.

Ja, mulighederne er mange.

STT har nogle idéer hvad der skal foregå i foreningen det næste års tid og fremover, men vil meget gerne høre hvad medlemmerne gerne vil og hvad I har af ideer så de kan komme til gavn for os alle.

Vores baneanlæg på Korskroen, ved vi kan have en kort levetid endnu. Der skal findes et alternativ til en middeltidlig eller en hel anden sted i landsdelen.

Vi ved at der vores anlæg er nu skal der laves P-pladser og at det er noget af det første der skal laves. Det kan tage år før de kommer i gang, og det kan tage mange år før de er færdige derude, men vi har fået lovning på at der kan blive plads til Tractor Pulling igen på et ikke fast sat tidspunkt.

Dette har ikke ændret sig meget i forhold til sidste år. Men planerne er nok blevet udskudt lidt på grund af finans krisen, men kommunen er ikke særlig meddelsom i denne sag.

Alle er velkommen til generalforsamlingen, og der kan betales kontingent før generalforsamlingen. Dermed har man stemmeret på generalforsamlingen.

Der kan også betales over shoppen på DTP`s hjemmeside.

Mød op og vær med til at sætte jeres præg på STT, det er jo ikke nødvendig at være medlem af bestyrelsen, for at jeres ideer kan blive til noget, men I kan være med til at nogle opgaver kan blive udført.

På bestyrelsens vegne

Formand

Hans-Chr. Schmidt

 

 


 

Nyt fra STT`s bestyrelse

Der er næsten gået et år igen, der er sket meget i traktor puller kredse. Der har i det seneste år ikke været meget nyt fra STT, det har den nye bestyrelse sat sig for at det skal der laves om på.

Det kneb godt nok at få sammensat en bestyrelse til generalforsamlingen, på grund af der ikke var særlig mange medlemmer der var mødt op. 3 medlemmer ud over den gamle bestyrelse, det var ikke meget at råbe hurra for. Hvad det skyldes har vi ikke mange anelse om, måske fordi vi afholder generalforsamlingen om fredagen, eller at det ikke har været godt nok slået op, ud til vores medlemmer, eller at vores aktiviteter har været for få.

Uanset hvad det skyldes, er i velkommen til at give jeres mening om dette til os.

Jeg vil også opfordre jer til at melde jer ind i lokalforeningerne, det koste ”kun” 50.00 kr. ekstra om året. Det kan være med til at det giver ekstra aktiviteter og idéer i lokal foreningerne.

Som det kan ses andet sted, har vi allerede været i gang med at få nogle datoer sat på plads.

Det starter med et værksteds besøg hos Geddy Up Go den 12. Jan, derefter er det hos Red Rooster den. 23 feb. Og så er det turen til Ahoy, den dato har vi dov ikke lagt fast. Men vi laver en tur derned, til en rimelig pris. Så meld jer til og kom med på en tur uden overnatning, afgang fredag aften, se noget godt tractor pulling indtil midnat og så er det i bussen hjem til Danmark.

Stævnekalenderen er blevet lavet til næste år, men den har ikke været nem for os i STT. Der er kommet to eller tre EC stævner i vejen for os, men vi har alligevel valgt at den week-end vi plejer at have.

Det har ikke været ledt, der blevet snakket meget om at flytte datoen, men hvor skulle den presses ind. Det er ikke godt med 4 DM stævner lige i en streg over en måned, og heller ikke en uge før EM i Norge.

Vente helt til den 13 september kan vi heller ikke for da er det gerne meget vådt på Korskroen, selvom vi klarede den da meget godt sidste år så var der ikke mange tilskuer og uden dem er der ikke meget overskud til traktor teams eller STT.

Vi har i mange år afholdt stævnet på Korskroen den første week-end i juli, men i 2008 er der et EC stævne på Pro Stock i Frankrig om søndagen og selvom at de kørte først til vores stævne om lørdagen ville de ikke kunne nå at komme til Frankrig til dagen efter. Så der er nok nogle Pro Stock traktorer vi ikke for at se. Det samme kan det gå med 2500 kg mod. og minipuller der skal til Silly i Belgium, de kan godt nå at køre hjemme fra om lørdagen.

Jeg håber at alle har en forståelse for den beslutning vi har været nød til at tage med hensyn til datoen.

Til slut vil jeg igen byde Jan Drøge velkommen i bestyrelsen og samtidig takke Bjarne L. Hansen for hans arbejde han har lavet i bestyrelsen i mange år.

På bestyrelsens vegne

Hans-Chr. Schmidt

PS. Efter at jeg skrev det vedr. stævnet på Korskro, er der kommet ændringer fra ETPC for deres Euro Cop kalender. Pro Stock skal åbenbart ikke køre i Frankrig og stævnet i Silly er blevet flyttet.

Det er godt for de danske teams og for os i STT. Jeg beklager den tumult det kan have skabt.

 

 


 

Nyt fra Sønderjysk Traktor Træk

Siden sidst hvor jeg skrev til Turbo´n har der i STT været lidt stilstand, vi kan godt sige at vi har holdt en lang vinter pause, udover at vi har holdt bestyrelsesmøder.

En del af disse møder som vi havde i efteråret gik på at vi havde hørt og fået at vide at Garden Puller slæden skulle sælges, da Kaj som indtil nu havde ejet den ikke længer ønskede at ejer den, og gerne ville sælge den til Garden Puller foreningen.Dette kunne desværre i første omgang  ikke lade sig gøre, og så kom STT ind i billedet fordi vi gerne ville være med til at den slæde blev i Danmark, og det var da også Kaj´s ønske at den kunne blive her, så Garden pullerne stadig havde en slæde de kunne bruge.Der var stille flere  muligheder op, for hvordan den kunne blive i nærheden af Garden Pullerne, men for STT var der kun en mulig løsning som vi kunne se uden at vi kom ud i for meget konflikt med for mange andre.

Der skulle findes personer der kunne køre det som et team til stævne og når der skal vedligeholdes på slæden.Vi bruget en del tid på om det var muligt for os at finde de personer der skulle til, nogle har været sammen med Kaj i mange år og andre var nye personer.Dem vil jeg gerne sige mange tak til, fordi de brugte den tid der skulle til for at finde ud af om det kunne komme til at gå.

Dette arbejde endte så alligevel med at STT´s bestyrelse ikke kunne investere de penge der skulle til, og slæden blev solgt til nogle andre personer.Hvordan det hænger sammen er jeg ikke den rette person til at berette om, men det jeg har hørt, er at Garden Pullerne har en slæde de kan bruge fremover.

Vores jule afslutning som sædvanlig blev afholdt først i december, blev igen en god aften for dem der kom. Omkring halvdelen af STT´s medlemmer havde fundet ud til Sandberg´s ejendom i Gram denne aften.Der var mange store og små præmier sat på spil i vores bingo, og de sponseret af  nogle vores samarbejdets partner, dem siger vi mange tak for og iser tak til DTP´s Souvenir afd. som gerne vil støtte os og andre, bare man henvender sig.

Hoved premieren blev igen i år vundet af et medlem af Sommerlund familien fra Toftlund, denne gang var det Majbritt. Jeg er bare ikke sikker på at det er hende vi for at se i bussen, mår vi køre til Ahoy i marts for at se traktor pulling. Men Gert skal da også være velkommen.

Der har ikke været planlagt værkstedsbesøg nogen steder her i vinter i det sydlige Jylland, udover en som vi havde i støbeskeen. Den blev desværre ikke til noget i år.

Vi vil gerne være med til at få noget sat sammen til næste vinter, så hvis der allerede nu der nogen der har et forslag til hvor der kunne være spændene at komme på besøg, må i gerne henvende jer til en af os i bestyrelsen. Det kunne være på virksomheder eller hos et teams.

Der vil til sommer blive lavet lidt om på det stævne som bliver afholdt på Korskro banen som er den første week-end i juli. Vi vil i år prøve på om der kan samles nogle traktorer til et standart stævne som skal holdes om eftermiddagen, fredagen før vores DM stævne om lørdagen.Vi har fået en miljøgodkendelse til dette, men vi må kun køre indtil kl. 20.00, men der efter kan vi jo have en hyggelig aften sammen med de traktor team som kommer aftenen før et stævne.Vi håber det kan blive et godt tiltag, for både traktor teams og tilskuer

Derud over bliver der arbejdet meget på fra både vores side og DTP, at vi kan få en eller to udlandske tractor puller til opvisning til stævnet. Dette kan også i år blive lidt svært , da der i denne week-end bliver kørt stævne i de nærmeste lande omkring os, men vi håber at det kan lade sig gøre.

På STT´s bestyrelses vegne

Hans-Chr. Schmidt.