Referater

STT Bestyrelsesmøde d.22/3 2009

Ved Flemming Sandberg Gram

Afbud:+ christian Nikolajsen(CN)Flemming Sandberg(FSJan Drøge(JD)

Tilstede Peter Thomsen(PT),Flemming Sandberg(FS) Hans chr. schmidt(HC) )Margrethe Sandberg(MS) Jesper Madsen

(JM)

Velkommen:
Hans chr.scmidt

Indkommende post:

Baneleje 2008

Orientering fra Brugerudvalgsmøde
Hc fortalte at brugerudvalgsmødet belv aflyst og flyttet til 3/2-2009

Korskrobanen:
Korkro motorsport center ændrer navn til Motorsport center Danmark
Ingen stævner fastsat samme dag som vores stævne

Der blev startet op på Planlængning af stævnet på korskrobanen.

Cheklisten gennemgået
JD forsøger at skaffe folk til stor bod
Jm forsøger at skaffe folk lille Bod
Jm El + generator
Buget lægges
Stenlægning styres af Peter Thomsen
Jesper Forhører ang alternative toiletter og pølser
Der vedtage at der ikke bliver inviteret udlandske traktorer pga nye priser på slæder

Der skal findes flere frivilligehjælpere til stævnet på korkroen.

Gamst Maskinstaion
STT skal selvfølgelig hold muligheden åben for at kunne medvirke til at arrangere stævene der.
Bystyrrelsen eniges om at Hc tager kontakt og at men lige afventer resultatet af røgudvikling i forbindelse med et LU

stævne  hvor der også vil være et par DTP traktorer der kan give lidt Røg

Åbenthus ved Team Centurie lørdag den 28/2 2009
Rasmus har spurgt hvem der kan komme fredag og hjælpe med at sætte telt op Hc søger for at telt kommer frem?
Hc ser om han kan hjælpe med opsætning

Ahoy turen
Transport en 50pers. bus nuværende tidspunkt 30 forhåndstilmeldte så det bliver nok til noget

Næste Møde:

bliver d. 22/3- 2009 kl. 14,00 ved jan På Fyn

 


STT Bestyrelsesmøde d 15/10 2008

Telefonmøde kl.21,00

Afbud: Peter Thomsen(PT)+ christian Nikolajsen(CN)
Jan Drøge(JD), Hans chr. schmidt(HC) Flemming Sandberg(FS)Margrethe Sandberg(MS) Jesper Madsen(JM)

Velkommen:


Hans chr.scmidt

Indkommende post:


Intet

Sammmensætning af ny Bestyrrelse

Formand : Hans Chr. Scmidt
Næstformand: Jan Drøge
Kasser: Flemming Sandberg
Sekratær: Jesper Madsen
Øvrige: Christian Nikolajsen
1.Suppleant: Margrethe Sandberg
2 Suppleant: Peter Thomsen

Hjemmeside:

Peter som styrer STT hjemmeside ønsker at alt materiale han modtager, bliver skrevet i Notesblok. Da det så er lettere at sætte på Hjemmesiden.
Bestyrelsen opforder alle traktorer i STT område til at lave en profilbeskrivelse af deres Tractorpullere i dette program og sende billeder seperat og dette vil blive lagt på hjemmesiden, og fremme hjælpe med at gøre STT’s hjemmeside bedre besøgt.

Bestyrelsen hjælper hinanden til at få kontaktet de forskellige teams.

Artapull kan man nok få en aftale med hvis man mangler noget billedmateriel, man skal da bare kontakte Jan.

Evt:

Der vil fra den nye bestyrelses side blive arbejdet på at forbedere flowet af informationer på hjemmesiden.

Der skal findes flere frivillige hjælpere til stævnet på korkroen.

Der arbejdes på et juleafslutningsarrengement ved Sandberg Maskinstation og Entrepernør. indformationer herom kommer senere, afhænger lidt af færdiggørelse af Hal.

Næste Møde:

Afventer med at sætte dato Hans-Chr. indkalder når der er mere konkret.

 


STT`s bestyrelsesmøde

 

Bestyrelsesmøde torsdag den 21/2-2007 kl. 19.30

 

Hos Hans-Chr. Schmidt i Hjøllund

 

Tilstede: Flemming Sandberg(FS), Hans Chr. Schmidt(HC), Bjarne Hansen(BH)og Jesper Madsen(JM)

Afbud: Peter Thomsen , Allan Pedersen & Christian Nikolajsen

1. Velkommen

 

Hans Chr. bød alle velkommen

2. Indkommende post

 

Intet.

3. Nyt fra Korskroen.

Der blev diskuteret om STT`s fremtid på Korskrobanen.

Hvor banen evt. kunne placeres i forhold til de planer som vi kender idag

Der  blev snakket drøftet at stennedlægning skulle foretages når dette er muligt. Der blev drøftet slåning af græs.

4.Vinter aktiviteter

 

Besøg hos Brdr. Holst Sørensen:

Arrangementet fejlede ikke noget det var et flot af Søren Holst og Allan Pedersen samt udstillerne. Dog skal

vi have datoerne ud lidt før, så man kan samle flere folk.

Besøg hos Pon Cat, Enmaco motorer:

Vil finde sted d.12/4 2007 hvor der først vil være fremvisning på Bramming varmecenter og derefter videre til

Pon Cat i Esbjerg.

 

Ligges på hjemme siden hurtigst muligt.

STT’s Ahoy tur aflyst pga. for få tilmeldinger.

5.Indkøb af Caps og jakke

 

Der er blevet lavet en fejl vedrørende priserne på jakker, merprisen betales af bestyrelsen selv.

Caps bliver der bestilt en prøve til endeligt godkendelse, så de kan være klar til Korskro banen.

6.Næste møde:

 

Bliver et telefon møde d. 21/3 2007 kl. 21,00

Hans-Chr. Sender tlf. Nr. til alle og koden


STT`s bestyrelsesmøde

 

Bestyrelsesmøde torsdag den 11/1-2007 kl. 19.30

 

Hos Flemming Sandberg i Gram

 

Tilstede: Flemming Sandberg(FS), Hans Sandberg(HS), Hans Chr. Schmidt(HC), Bjarne Hansen(BH), Christian

Nikolajsen(CN) og Jesper Madsen(JM)

 

Afbud: Peter Thomsen & Allan Pedersen

 

 

1. Velkommen

Hans Chr. bød alle velkommen

2. Indkommende post

Modtaget opkrævning på Areal leje på Korskrobanen.

Herud over er der kommet en Invitation til alle, om Åbent hus ved Allan Pedersen(Team Orange Fighter)

og Brdr. Holst Sørensen.

Indbydelse til planlægningsdag d.20/1 2007 på Grindsted erhvervsskole. Dem der kan deltage fra bestyrelsen giver

besked til Hans Chr, senest d. 15/1 da tilmelding er den 16/1.

3. Nyt fra Korskroen

Referat fra brugeudvalgsmødet den 18/12-2006

Der blev diskuteret om STT`s fremtid på Korskrobanen, Hans Sandberg  deltog i dette.

Der blev aftalt at fremsætte forslag om, at der kun blev udført stennedlægning, og derefter høre tilbagemeldinger fra teams

om man kan acceptere denne løsning, da vi på sigt ikke har den nuværende plads som vi har den dag i dag.

Der blev  snakket om affaldsproblemer, andre brugere korskrobanens  anlægget

4.Vinter aktiviteter

 

Besøg hos Brdr. Holst Sørensen( er i gang)

Besøg hos Pon Cat, Enmaco motorer

5.Indkøb af Caps og jakke

Der blev vedtaget at bestyrelsens medlemmer selv skulle betale 300 kr. til køb af nye jakker

6.Næste møde:

 

Ved Hans Chr. Schmidt.

Harreskovvej 5 Hjøllund
7400 Herning

Afbud til Hans-Chr. Schmidt på tlf. 40727140

ell. mail: styding@tdcadsl.dk


STT`s bestyrelsesmøde

 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 11. november 2006 kl. 19.30

hos Flemming Sandberg, Østergård 2 6510 Gram

Tilstede: Flemming Sandberg, Hans Chr. Schmidt, Bjarne Hansen, Christian Nikolajsen, Allan Pedersen,

og Jesper Madsen

 

Afbud: Peter Thomsen

1. Velkommen

Hans Chr. bød alle velkommen

2. Sammensætning af bestyrelsen

Valgt

Formand        Hans Chr. Schmidt

Næstformand Bjarne L Hansen

Kasserer        Flemming Sandberg

Sekretær        Jesper Madsen

Øvrige            Christian Nikolajsen

1. suppleant    Allan Pedersen

2. suppleant    Peter Thomsen

3. Indkommende post

Hans Chr. Schmidt har modtaget mail fra Esbjerg, (Susanne Husted)  kommune, vedr. manglende

indkaldelse til brugerudvalgsmøde.

Formanden for brugeudvalg bør få indkaldt til et møde så der kan fastlægges nogle datoer for de

stævner der påtænkes der skal afvikles i 2007, så i ikke ramle sammen.

4. Nyt fra Korskroen

Esbjerg kommune

Ribe Amt

h) Efter samtale mellem Susanne Hussted og Hans Chr. gjorde Susanne opmærksom på at alle rygter

om at skrinlægge motorsportscenteret var usande, og det stadig kører.

De venter på vvm. redegørelsen, som først vil være klar i starten af 2007

i) Intet nyt fra Ribe Amt. Efter forlydende har man pakket det meste sammen i forbindelsen med Amtet

sammenlægning til regioner.

5. Vinter aktiviteter

Julebingo d. 30/11-2006

Brdr. Holst Sørensen

Pon Cat, Enmaco motorer

 

j) Jule banko finder sted ved Flemming Sandberg Østergård 2. 6510Gram

Bjarne søger for brikker og plader

Flemming sørger for gløgg og æbleskiver

Alle søger sponsorgaver til bingo

Hovedpræmie Tur til Ahoy (Lars Larsen tur uden overnatning)

K) Allan Pedersen snakker med Søren fra Brdr. Holst. Sørensen, hvornår det passer dem at

arrangere et Åbent hus/Værkstedsbesøg ved dem, i slutningen januar/ starten februar

 

l) Hans Chr. arrangerer et besøg ved Pon Cat, Enmaco motorer, dato herpå fastlægges til

slutning februar.

 

Datoerne ligges på STT hjemmeside, Hans Chr. snakker med Henning fra midtjylland, så datoerne hvor

de arrangere besøg ved Team Ghost. Ikke rammer hinanden.

6. Evt.

m.  Banen på Korskroen

Christian og Jesper for lavet en analyse af banematerialet på korskroen, så vi kan få fundet noget

materiale, for hvad enten vi kan finde en Harpe, der kan sortere stenene fra eller hele banen skal

graves af.Skal vi have fundet noget ekstra banemateriale, efter udtalelser fra mange nogle teams er

materialet på banen godt nok, der er bare for mange sten.

Yderligere tages der hånd om at fremskaffe div. tungt materiel til arbejdet.

Der kan komme med kort varsel.

7. Næste møde.

D. 21.februar. 2007 Ved Hans Chr. Schmidt Harreskovvej 5 Hjøllund 7400 Herning.


 

 

STT`s bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 3. okt. 2006 kl. 19.30

hos Flemming Sandberg i Gram

 

Afbud:  Jesper Madsen, Jane Lycke og Christian Nikolajsen

Fremmødt: Flemming Sandberg, Bjarne L. Hansen, Peter Thomsen og Hans-Chr. Schmidt

 

1.Velkommen

Der blev budt velkommen til de fire der var mødt op hos Flemming.

 

2.Indkommende post

Der var ikke kommet noget post, det burde der nok være, da der har været noget skriverier

i aviserne omkring de planer der har været for Korskro Motorsports Center som

Esbjerg Kommune åbenbart har droppet igen.

Hans-Chr. tager kontakt til kommunen for at høre mere om dette.

Og så er der alligevel kommet post, Flemming har modtaget en selvangivelse for næste år fra Skat.

 

3.Korskrobanen, hvad skal der ske banen ??

Det er helt sikkert at der skal gøres noget ved de sten der er i banen, de skal væk.

Jesper og Chr. er ved at finde noget redskaber så bane materialet kan blive harpet, sigtet.

En anden ting der kan gøres, er at lægge nyt materiale på banen, det kan bare blive meget

kostbart og hvor længe har vi banen der hvor den er nu, det ved vi i øjeblikket ikke.

Det er en stor opgave vi har til foråret, men planen skal være klar inden.

 

4.Forberedelse til generalforsamlingen på fredag

De fleste ting er klar, Flemming laver de sidste indkøb og vi andre kommer en time før

generalforsamlingen starter.

 

5.Nordisk Mesterskab

Orientering om hvorfor vi har droppet Nordisk Mesterskab i 2007. blandt andet kom der ingen tilbagemelding fra de andre lande på det brev vi sendte til dem, hvor vi spurte dem om de var interesseret i at komme til Danmark til NM.

 

6.Evaluerings skema som blev udleveret ved sidste møde

Der er kommet skema tilbage fra Peter T., Bjarne H. og Hans-Chr. De blev gennem gået med

div.kommentarer. HC skriver dem sammen til de er mere forståeligt og tilpasset.

 

7.Evt.

Protokollen, hvor er den ???

 

Den er hos Jane, hun skriver også i år (2006) referat fra generalforsamlingen

 

Boder regnskab fra Korskroen.

 

Der er blevet talt en del om hvad vi for at holde mere styr på vores omsætning i boderne til næste

år.

Der er afprøvet nogle ide i år i Herning som der skal arbejdets videre med. Det skal på

dagsordenen igen, i løbet af vinteren.

 

Der blev snakket en del om priser på STT caps, Peter T. arbejder videre dette.

 

Tur til Ahoy, Peter har undersøgt hvordan en tur til Ahoy skal foregå, ifølge vores medlemmer. Han

kom frem til at en dags tur var det medlemmerne helst vil.

Så derfor vil Peter arbejde en såkaldt ”Lars Larsen” tur som er ind i en bus, direkte til Ahoy og se

Tractor Pulling, ind i bussen igen og direkte hjem til Danmark.

Der vil komme flere informationer

 

8.Næste møde

Generalforsamling den 6. okt. kl. 19.30

Referatet er først skrevet efter  generalforsamlingen og derfor er der lidt der vedrører den nye bestyrelse.

Chr. Nikolajsen kom ind i bestyrelsen i stedet for Jane, og Allan Pedersen kom ind som 1. supl. Der ud over var der genvalg til et par stykker.

På det første møde med den nye bestyrelse skal vi have taget stilling til, hvem der skal bestride de poster der er i en bestyrelse.

Jeg forslår at i hver iser melder tilbage til mig, om hvilken aften i ugen det passer jer bedst vi holder bestyrelsesmøde. Jeg ved ikke i hvilken uge det skal være men det skal være i november, så vi kan planlægge julebingo som er 1. december.

Jeg forslår det bliver hos Flemming i Gram.

Kom med et bud på datoen, alle sammen. Så får jeg det rettet til. TAK.

M.v.h.

Hans-Chr.


STT`s bestyrelsesmøde

 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 7. juni 2006 kl. 19.30

 

hos Jesper Madsen, Limesvej 43  6760 Ribe

Afbud:  Peter T. Jane L. og Bjarne H.

1.Velkommen

 

2.Indkommende post

 

Ingen post

3.Planlægning af stævnet på Korskroen

 

a. Reklamespot, radio og tv

 

Der bliver lavet en ny radioreklame af  Peter fra Nordjylland gennem Kenneth Dahl, og Margrethe

tager kontakt til radio stationerne så vi kan få nogle tilbud hjem.

Efter følgende er der bestilt en 20 sek.

 

b.   Planlægningsskema

 

Skemaet blev gået i gennem, der er kommer mange ændringer til og der mange ting der er

ved at falde på plads. Vi mangler stadig noget mandskab, bugsertraktorer, vandvogn og

andre sager.

 

Listen bliver næsten redigeret næsten hver dag.

 

4.Udlandske  Farm Stock Puller og Truck Puller

Der kommer 3 stk. Farm Stock fra Holland.

Truck Pullerne har der været lidt problemer med, de vil meget gerne her op at køre

men de køre ikke under NTTO så vidt der er oplyst. Deres forsikring er i orden ud fra de mails HC

har set, og Iver se på dem når de komme herop så de kan køre forsvarligt.

Efter følgende er der sendt en invitation ned til dem i Holland fra DTP.

5.Hjemmesiden:

 

Peter tager sig af hjemmesiden med input fra os andre.

6.Evt.

 

7.Næste møde

 

21 juni  kl. 19.00 i Gram

 

Afbud til Hans-Chr. tlf. 40727140 ell. Mail: styding@tdcadsl.dk

M.v.h. Hans-Chr.

 


 

STT`s bestyrelsesmøde

 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. maj 2006 kl. 19.30

 

hos Hans-Chr. Schmidt, Harreskovvej 5 Hjøllund 7400 Herning

 

Afbud: Jane Og Christian

Tilstede: Flemming, Bjarne, Jesper, Peter og Hans-Chr.

 

Velkommen

 

Vi startede med at se på den markedsundersøgelse som blev lavet sidste år i Års og på

Koskrobanen,om hvad publikum synes om vores stævne. Det er da være en rettesnor om

hvordan vi laver vores stævne

Det var det spørgsmål der var fra det sidste bestyrelsesmøde.

 

Indkommende post

 

Brev fra Esbjerg Kommune vedr. støjgrænse der skal overholdes. Der blev snakket lidt frem og tilbage

om de problemer der har givet ude omkring banen.

HC har mundtlig at vide at vores stævne dag og klokkeslæt er OK, med vil prøve at finde ud af om

den kan fås på skrift fra kommunen.

Kommunen har sat en ny bruger udvalgs formand ind, efter at Povl Larsen er helt trådt ud af

Speedway klubben og det er hans kone også.

Den `nye´ formand hedder Alex og er også fra Speedway klubben. Han er ikke demokratisk valgt af

de andre klubber derude men har over taget alle Povl´s pligter.

 

Planlægning af stævnet på Korskroen

 

a. Budget plan

 

Der vil ikke blive lave nogen anlægs arbejde eller forbedringer ved banen i år, ud over det der kan

komme når vi skal til at gøre klar i ugen op til stævnet.

Der ved vil vi holder udgifterne på et meget lavt plan.

 

b. Reklamespot, radio og tv

 

Radiospot vil Margrethe, Flemming og Hans-Chr. tage sig af igen i år

Landbrugsbalde og pressemeddelelser vil Kenneth blive spurt om han vil tager sig af igen i år.

 

c. Planlægningsskema

 

Skemaet har vi været i gemmen og sat personer på de fleste poster

Skemaet er vedhæftet som fil til bestyrelsesmedlemmer og SKAL kun blive i bestyrelsen, da der kan

være oplysninger der ikke må komme ud til ofenligheden.

 

Udlandske Farm Stock Puller og Truck Puller

 

Der vil komme 3 hollandske Farm Stock Puller til Korskroen og det er forhandlet på plads gennem

Christian Landmark.

Truck Puller er ikke i orden endnu, da vi ikke ved hvornår de sidst er blevet synet og godkendt, men

vi håber vi har 4 hollandske og 1 dansk Truck Puller på Korskroen den 1. juli

 

Arbejdets dag for vogn til hegn og vores andet udstyr.

 

Arbejdets dagen bliver onsdag den 31. maj kl. 16.30 i Gram hos Flemming S.

Vi skal gerne være nogle stykker så vi kan blive færdig. I må gerne ringe til Flemming om I kommer,

da han vil sørge for vi får aftensmad

 

Husk, ring til Flemming 40188480

 

Evt.

 

Pokaler er bestilt hos Kenneth til alle klasse, inkl. Truck Puller

 

Næste møde

 

7. juni kl. 19.30 hos Jesper Madsen i Ribe

 

Spørgsmål kan ske til Hans-Chr. tlf. 40727140 ell. Mail: styding@tdcadsl.dk

 

M.v.h. Hans-Chr.

 


STT`s bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde torsdag den 30. marts 2006

Hos Flemming Sandberg i Gram

Afbud fra Jesper, Peter og Jane

 

Velkommen :

 

De fremmødte blev budt velkommen

 

Indkommende post :

 

Der var post fra Esbjerg kommune, vedr. møde med alle klubber der bruger Korskro Motorsport

Center, det møde var

HC med til.

 

Der er store støj problemer på anlægget derude, derfor er det blevet indskærbet at alle klubber

overholder de

støjgrænser der er fastlagt, tidsrum for træning og stævner.

Har der været afvigelser skal det meddels til kommunen 1. arbejdets dag derefter.

Derud over var der alm. Orientering.

 

Orientering vedr. NM

 

Der kom en meget bred orientering om hvorfor NM er blevet aflyst.

Blandt andet af sammenfalden stævne på Korskroen og i de nordiske lande og de støjproblemer der

er på anlægget.

Vi har ansøgt om at lave et Nordisk Mesterskab den 30 juni og 1 juli 2007.

Det er skrevet i det referat der kom ud af det møde brugeudvalget havde med

Esbjerg Kommune.

 

Ahoj, orientering og regnskab

 

Christian Nicolajsen havde en lille orientering fra turen som gik meget god og gik efter planen.

Der blev et lille overskud. Det var OK da de turer vi laver for medlemmerne ikke skal give penge i

kassen hos os.

 

Regnskab generelt

 

a. Stævner

 

Der er købt en vogn til vores hegn, den skal bare laves klar dertil når vejret er til det og vi sætte er tid

til næste møde.

Ellers var der ikke nogen ændringer vedr. regnskab

 

b. Sponsor til Korskroen

 

Vi vil prøve at lave en lille spiseseddel, som vi kan tage med ud til evt. kommende sponsor. HC havde

lavet et oplæg

som der kom nogle ændringer til. Dette arbejder han videre med.

 

Evt.

 

Vi skal have forespurgt om vi må lave reklame for Korskro stævnet i Hassmoor,

HC tager sig af dette.

Hvor er resultaterne fra markedsundersøgelsen der blev lavet på Korskroen sidste år. HC spørger hos

Søren Smedegård.

Har bryggerigruppen stadig en kølebil som vi kan låne til vores stævne. ( den gamle er set stå et sted

uden nr. plade ).

HC spørger hos bryggerigruppen i Esbjerg.

 

Næste møde :

 

9. maj 2006 hos Hans-Chr. Schmidt, Harreskovvej 5 Hjøllund 7400 Herning

 

Afbud til Hans-Chr. tlf. 40727140 ell. Mail: styding@tdcadsl.dk

M.v.h.

Hans-Chr.


STT`s bestyrelsesmøde

 

Bestyrelsesmøde torsdag den 9. februar 2006

hos Bjarne L. Hansen.

Afbud: Peter, Jane og Christian

Fremmødt: Flemming, Jesper, Bjarne og Hans-Chr.

Velkommen :

 

Der var blevet budt velkomme da referenten ankom et kvarter for sent. (HC)

 

Indkommende post :

 

Vi har nu modtaget de sidste faktura fra året der gik.

 

Vinter aktiviteter :

a. Evaluering af julebanko :

 

Fornuftig tilslutning og igen tak til sponsorer.

b. Evaluering af besøg hos Åbenrå Motorfabrik :

 

Der var 30 personer tilmeldt, og de fik nogle timer på en fabrik hvor der ikke var nogen fabriks

hemmeligheder. Det er

godt når der er så mange medlemmer, og for den sags skyld også dem som ikke er medlemmer

kommer når vi laver er

arenagement.

 

c. Besøg hos Shell i Fredericia :

 

Vi ved fra Peter at det går fremad og at der er sat en dato. Fredag den 31. marts kl. 17.00.

 

Nordisk Mesterskab og 5. afd. af DM :

d. Referat fra udvalgsmøde den 8. februar :

 

HC orienterede fra mødet hvor der blev lagt opgaver ud til flere. Bland andet om forhåndsbestilling om

billetter på

nettet,logo, infofolder til sponsor, forslag til program, sponsor indtægter og camping.

Vi skal prøve at finder nogle lokale klubber der kan hjælpe os ved camping, indgang (Søren H. ), og

parkering osv.

e. Referat fra stævneudvalgsmødet, antal af plakater og div :

 

HC orienterede kort fra møde om toiletter, plakater og div. som vi besluttede at ændre lidt på antal på

grund af NM.

Pølse fra Gøtsche

har vi ikke taget stilling til, på grund af nogle griller. Is vil vi se om vi kan

få fra en lokal levandør.

Programmet bliver lavet i samarbejde med DTP, med NM logo og vores

sponsorer. Vi fik sammensat en undertekst der kan være på div. plakater.

 

Evt :

 

A. Vi har købt en vogn, så vi kan opbevar og transporter festivalhegnet.

B. Der skal et billede på de presnings plakater som vi plejer at have hængende ved Korskrobanen,

Flemming finder et godt billede af Madam.

C. Da der nu er købe en vogn til hegnet, skal den laves til så den passer dertil.

Vi skal have fundet en dato til næste bestyrelsesmøde, hvor det skal ske.

Næste møde : 30. marts kl. 19.30 hos Flemming i Gram.

 

 

På bestyrelsens vegne.

Hans-Chr. Schmidt


STT`s bestyrelsesmøde

 

Bestyrlsesmøde den 13 oktober 2005

v/ Jane Lycke

 

Velkommen. De nye i bestyrelsen blev budt velkommen. Til stede den aften var:

HC, Bjarne, Flemming, Peter, Kristian, Jesper, Jane.

 

1. Indkommende post : Intet

 

2. Der blev sammensat et brev til Esbjerg kommune/Ribe amt, omkring vores planer med

Korskro banen. Så det vil HC sende til dem, og så må vi vente på svar.

 

3. Nordisk Mesterskab: Der er sendt et brev til dtp, hvor man ansøger om at få en

underskuds garanti fra dem når man nu går i gang med at vil arrangerer nordisk

mesterskabet for 2006 på Korskro banen. Der er i den sammen hængning nedsat et

udvalg som skal få dette projekt på benene. Det består af: Bjarne, HC, Peter Thomsen,

Lars Skou, Kenneth Dahl, Flemming.

Der er bleven lavet et forslag til et budget over dette arrangement, som der blev

gennemgået og det har bestyrelsen god kendt.

 

4. Der bliver afholdt julebanko den første fredag i december, samme tid nemlig kl.19.30 i gram.

Der er gang i flere arrangementer til vinteren, det kommer på hjemme siden.

 

5. Evt.

Næste møde er den 24 november kl. 19.30  hos Flemming Sandberg

 

Jane Lycke

 


 

STT`s bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde tirsdag den 9.august 2005 kl. 19.30

hos Hans-Chr. Schmidt

Afbud: Jane og Peter

Fremmødt: Kenneth, Flemming, Søren, Bjarne og Hans-Chr.

 

1.  Velkommen

 

2.   Indkommende post

 

Der er kommet en faktura fra Esbjerg Kommune på 2 gange leje af  banen  på Korskro. Dette er hel i overensstemmelse med den skrivelse kommunen har sendt ud i 2002 til den daværende formand.

Vi mangle referatet fra det sidste møde vi havde. Det må Jane have liggende. Det er fra den 7. juni hos Bjarne, HC spørger efter det. Fra det korte møde den 21 juni hos Sandberg har HC.

 

3.  Evaluering af DM på Korskro

 

Der er blevet lavet et skema med plusser og minusser vedrørende stævnet, til brug for bestyrelsen og for planlægningen af stævnet til næste år.

a. Efterfølgende arbejde.

 

Der vil ikke blive lave nogen store ændring derude da vi ikke kender de konkreter planer for Korskro Motorsport Center, men på selve banen skal der til næste år undersøges om hvad der er af muligheder for at få samlet de sten der er der, så de kan komme af banen for altid, da det ikke er en holdbar løsning at fræse dem ned.

b. Såning af græs.

Vi skal gerne  have sået noget græs på de stede vi har gravet og flyttet jord. Til det skal der

bruges en 3- 4 mand / kvinder en eftermiddag. Jeg forslår i enten weekenden

den 10-11 sep. Eller 24-25 sep.

Vil i meddele tilbage til Hans-Chr. hvad for en dag det passe jer bedst, så vil han lave en plan

derfor.

Der er en traktor og en rive derude til formålet, derudover skal der medbringes skovl og håndriver.

Græs vil vi prøve om vi kan få sponsoreret. ( Peter T. )

 

 

4.  Økonomi

 

Stævnet på Korskroen Generelt

 

Da der stadig mangler faktura fra div. leverandører har det ikke været mulig at lave regnskabet færdig, det ser dog ud til at stævnet på Korskroen har givet et lille overskud.

Generelt på regnskabet har der ikke været de store forandringer, udover at der er indkøbt festivalhegn og at der har været en indtægt på dette.

Regnskabet vil komme med på næste bestyrelsesmøde og det skal være godkendt til generalforsamlingen den 7. oktober.

 

5.  EM tur til Blackpool

 

Der er i øjeblikket ingen tilmeldinger fra STT, Midtjylland har 8-11 til bussen, Sjælland har 5 til fly, Vendsyssel har heller ikke nogen.

Kommer der ikke nogen tilmeldinger her fra, vil Midtjylland og Sjælland selv lave turen med henholdsvis bus og fly.

 

6.  Forberedelser til generalforsamlingen

 

HC laver et brev til samtlige medlemmer i STT med dagsorden for generalforsamlingen, og sender dem ud 10 dage før.

Der skal findes nye emner til bestyrelsen, Bjarne og Hans-Chr. modtager godt nok genvalg, men der kommer til at mangle nogle suppleanter.

Hvis der er nogen mulige kandidater vil Hans-Chr. gerne modtage besked om det.

Hans-Chr. kontakter nogle mulige kandidater.

 

 

7.  Evt.

 

Udlejning af vores festivalhegn, kan Peter ikke lave en side på STT´s hjemmeside, hvor det bliver sat til udlejning ? Peter vil blive spurt om det kan lade sig gøre.

Start på klubaftner igen, en gang om måneden. Kenneth kan skaffe nogle film om div. tractor pulling fra udlandet.

Ide til start kunne være efter generalforsamlingen, den sidste fredag i måneden.

Værkstedsbesøg, vi skulle gerne prøve om vi kan lave et par stykke her i løbet af vinteren, alle ide er velkommen, så bare sig til når der kommer en med et forslag, så vil vi tage det op.

 

1.      forslag:  Callesen Motor i Aabenraa, dem med Buch og skibsmotorer. HC undersøger om det er muligt.

 

2.      forslag:  HC har noget fra sidste år i Esbjerg. Dette tror han bare ikke på, da der ikke er

kommet noget godt ud af endnu, og der er blevet brugt meget tid på dette.

Hjælpefest, skal vi have en igen for i år, så skal den nok flyttes til starten af det nye kalender

år. ( forslag: sidst i januar først i februar 2006 )

Dette kommer med som et punkt på næste bestyrelsesmøde.

 

8. Næste møde

 

28. september kl. 19.30 hos Søren Højrup

 


STT`s bestyrelsesmøde

 

Plakater og bestyrelsesmøde tirsdag den 21. juni 2005 kl. 19.00

 1. Plakater

Er klistret og fordelt

 1. Post

Intet

 1. Boder til Euro Cup, orientering

Har talt med Vipse den 22-06-2005 og hun mener ikke de vil passe indgangen, hun spøger mandskabet. For fribilletter i stedet for.

Efterfølgende har STT alligevel fået det store telt med pølser og øl. Vipses folk tager dette.

 1. Gemmegang af stævnet på Korskro

Er ved at køre på skinner

 1. Hvem er på Korskro og hvornår

HC,   fra onsdag til søndag

Frede Schmidt, fra fredag formiddag til lørdag aften

Peter T. fra fredag middag

Søren H måske fredag eftermiddag

Bjarne H.  fra torsdag morgen

Flemming S. onsdag

 1. Evt.

Forberedelse til STT´s generalforsamling den 7. oktober, der laves et indlæg til Turbo´n .

HC tager sig af dette

 1. Næste møde

Tirsdag den 9. august kl. 19.30 hos Hans-Chr.

 

Således opfattet af Hans-Chr.


ref fra 7 juni.


STT`s bestyrelsesmøde

 

Mandag. d. 18/4 2005. Kl. 1930 v/ Bjarne L.Hansen

Fremmødte: SH. FS. HC. BLH. PT

Afbud : KD. JL.

 

1. Velkommen:

Alle blev budt velkommen

2. Indkommende post:

Ingen indkommende post.

3. Orientering fra DTP’s stævneudvalg:

Undertekster er blevet lavet til de store plakater, A4 er også blevet lavet men nogen skal laves

om pga. forkert klokkeslæt. Entrepriser bliver sat op til 90,- kr.  (80,- kr. før).

4. Orientering om fremtiden for Korskro Motorsport Center:

Arealet står færdig år 2016-18, pga. alt det jord der skal bruges på området. Som det ser ud

PT er STT ikke blevet udelukket der ude fra endnu.

5.Planlægning af 5. DM på Korskro banen:

Der skal grubbes på begge sider af banen, i en dybde af ca.60-70 cm.

HC og FS finder en dag hvor vi kan få grubbet der ude.

Standart stævne fredag før DM.

Jan Sandberg har lovet at komme med grave maskine til stævnet.

Der køres i klasserne :  3400-4400 kg, 4400-5700 kg og 5700-7500 kg. Alt 25 Traktorer.

6. Evt: Intet.

7. Næste møde: 7/6-05 v/ Bjarne L.Hansen. Kl. 1930

 


STT`s bestyrelsesmøde

Mandag den 10. jan. Kl. 19.30 hos Bjarne L Hansen

 

 1. Velkommen :

 

Fremmødte: Bjarne, Flemming og Hans-Chr.

Afbud: Kenneth, Jane og Søren

Peter kom ikke på grund af han ikke havde fået mailen med dagsorden.

 

 1. Indkommende post :

 

Flemming har fået et brev fra Told og skat hvor i der er oplyst at STT ikke har

noget  skat at betale for år 2003, fordi vi ikke har haft en indtægt over 30.000,00 kr. de seneste år.

Jeg har fået brev fra Esbjerg kommune om evt. etablering og udvidelse af

Motorsportsanlægget med en tidshorisont på 4 til 10 år, vi kan få en henvendelse

fa det ingeniørfirma som står planen. I den forbindelse har jeg på

www.motorsporten.dk fundet noget, hvor der bliver skrevet om en 5 km. lang

asfaltbane til 14 mill. kr. ( fra Kenneth )

Desuden er der kommet et brev vedrørende registerting af evt. huse, bygninger og

Container. De er nu blevet registeret på BBR-kontoret og hvis vi fremover vil

Bygge eller stille en container, skal vi søge byggetilladelse.

 

 1. Region mesterskab sammen med Landbrugsungdom :

 

HC har talt med Karsten Hovborg og han har oplyst at Landbrugsungdom har flyttet stævnet til

den 19. marts hos Midtgård i Arnum.

STT er ikke med til at lave dette stævne, med mindre at Landbrugsungdom rette en henvendelse til os,

så vil vi tage det op igen under

visse betingelser. (Sikkerhed med hensyn til godkendte traktorer og  afstand til publikum. )

 

4.  Sidste nyt fra Garden Puller Slæde :

Slæden er blevet solgt, og Garden Puller har overtaget den.

 

 1. Turen til Ahoy, 12. marts 2005 :

 

Dette er lagt ud i udvalg, med Peter fra STT, Henning fra Midtjylland og Tue fra Sjælland, denne tur bliver

lavet i fællesskab. planlægningen er godt i gang og kan ses på STT hjemmeside.

Flemming tager kontakt til to busselskaber for at høre om priser.

HC har haft en lille finger med i spillet fra starten, da der blev besluttet at der skulle en overnatning

på hotel i Holland med, samt udregning af prisen

på turen, i samarbejdet med Henning.

Vi skal sørge for at tilmeldingen bliver bindende, evt. ved at busbilletten og hotellet bliver betalt ved

tilmelding.

Billetter, HC finder ud af hvem der står for dem.

 

6. Andre aktiviteter i løbet af vinteren i STT

a. Enmaco Motorer i Esbjerg

Jeg forsøger stadig at få en dato derude til sidst i marts ell. Først i april. Det hedder for resten Pon-Cat

motorer nu, et Hollandsk

virksomhed har overtaget resterne af Enmaco.Flere gode ideer til aktiviteter modtages gerne

også på vores hjemmeside

 

 

 

 1. Korskrobanen :

 

a. Esbjerg kommune

 

HC har et ønske om at få en dato for et besøg hos forvaltningen i Esbjerg kommune for at drøfte de

planer Esbjerg kommune har med Korskro Motor Center, og de planer STT har med den bane vi har der ude.

Jeg er af Åse Jensen fra kommune blevet bedt om at beskrive vores

planer på mail ( Dette vil blive gjort meget hurtigt ), så de kan se på det inden der sættes en dato, og få

samlet de mennesker på kommunen der har noget med Korskro Motor Center at gøre.

b. Nyt fra mudrer pølen

 

Flemming og HC var ude på Korskroen lørdag den 8. januar for at se hvordan det står til derude.

 

Der var neget vand langs med banen og der var blevet kørt på banen i den østlige ende.

Volden mod øst er blevet gravet i gemmen ( som planlagt ) men det er ikke færdigt, der mangler at blive flyttet noget jord og ryddet på. Volden er flyttet helt ud til hegnet og er blevet højder.

Der lå en del affald ude i den åben ryttergård, af forskellig art ned mod søen.

Der er fyldt stabilgrus i de huller som er kommet efter at vi har fået fræset hegnet ned i den åben ryttergård.

Det ser ud til det er blevet godt.

Der står en del vand i den lukkede ryttergård, der skal planeres så vandet kan komme væk fra hullerne der er ingen af

os der har løst til af gå og pumpe vand derfra før vi kan holde stævne.

Dette tager jeg med på brugerudvalgsmøde som blive afholdt den 2. februar.

 

Der var ingen vand i de brønde som vores elkabler er i, så vi skal til at tage stilling til om der ikke skal graves grøfte langs begge

sider af banen i stedet for dræn. Med den nye vold mod øst, for vi en opgave der skal løses vedrørende det publikum som kommer fra parkeringspladsen ved Grindstedsvej. Kan det løses ved en trappe,  gemmegang  eller gangbro over den nye bil bane ?

Vi kunne også ønske os, at de to volde vi har langs med banen blev forbundet med en vold i en bue i den østlige ende.

Det tager jeg med til Esbjerg kommune, for at høre hvad vi kan gøre og hvor meget de vil være med at lave.

 

 

 1. Stævneudvalg, planlægning

 

Der vil i januar blive afholdt et stævneudvalgsmøde, dato er ikke fastsat endnu.

HC tager til dette møde og vil også i år have kontakten til stævneudvalget.

Jeg sørger for at der bliver bestilt de ting der skal til for at afvikle stævnet, det samme som sidste år

med den undtagelse at Flemming finder en slagte som kan levere ringrider pølser i stedet for dem vi

plejer at få.Jeg vil undersøge om Midtjylland kan stille med to stor slæder, ellers vil det blive Guldsmedjen.

 

 

 

 1. Evt.

 

Der har været afholdt to telefonmøder i november og december 2004, de har mest omhandlet Garden Puller slæden

og vil derfor ikke blive lagt ud på STT hjemmeside

men blive send ud til bestyrelsesmedlemmet som altid med vores referater.

Søren har bedt om at vi for rettet en henvendelse til Star Fighter Teamet, for at få et billede til vores

plakater som vi skal bruge til DM stævnet på Korskro.

Vi har lovet at Star Fighter skulle på plakaten i år.

Jo før vi har billedet, jo hurtige kan Ladelund skilte komme til at lave dem.

 

 

Næste møde er fast sat til den 25. februar hos Kenneth, hvis denne dato ikke kan passe i kalenderen hos bestyrelsen, vil jeg gerne hurtigst muligt have det at vide så jeg kan få det lavet om

Jeg vil gerne have at vi alle kan samles til næste møde.

 

 

Hans-Chr. Schmidt

 

Tilføjet 23. jan. 2205

Pga.Kenneth ikke kan den 25. feb. Prøver jeg at flytte mødet til fredag den 4. marts 2005, stadig hos Kenneth.

 

 

 

 


 

Generalforsamling i STT

 

Fredag den 8. okt. 2004 havde STT deres ordinære generalforsamling, den gamle bestyrelse var mødt op i god til for at få de sidste ting på plads.

Til vores overraskelse opdagede vi, at der hvor vi plejede at holde vores klub aftner, var der sket en stor forandring.

Flemming mente at det gamle gulvtæppe skulle ud, og der blev lagt nyt trægulv. Det var sket i ugen op til generalforsamlingen, det er blevet flot.

Der mødte 18 medlemmer og 2 ikke medlemmer op, og det betegner vi som meget godt, da det er 1/3 del af de medlemmer der i STT, vi har 60 medlemmer.De to ikke medlemmer var Anders M Hansen og Karin H. Jensen fra Midtjylland, det synes jeg er flot at de ville komme ned og se til os og jeg håber de vil komme igen ved andre lejligheder, selv om vi fra starten af, prøvede at ”moppe” Karin til at blive medlem hos STT ved at sætte en høj pris på kaffe til ikke STT medlemmer. Den gik ikke.

Nå, tilbage til det jeg egentlig vil skrive om.

Vi kom godt i gang med at få Anders valgt som ordstyrer, det blev klaret godt.

Kenneth og Karin som stemmetæller, (det blev hun for resten også meget overrasket over, jeg ved ikke om hun havde regnet med hun skulle sæde på sin flade r.. hele aftenen, når hun kom ned til os. (du må ikke tage det ilde op, Karin)), der blev brug for at de skulle op at tælle et par gange i løbet af aftenen. Lars Skou blev foreslået som referent, og sådan blev det.

Bestyrelsens beretning blev aflagt af undertegnede, og regnskabet blev fremlagt og gennem gået af Flemming. STT har i det forløbende år haft en del udgifter i forbindelse med Kroskro banen, og samtidig med at der ikke var så stor omsætning i boderne til 5. afd. af DM har gjort at vores overskud ikke blev som forventet, selv om der var flere tilskuer inde som året før.

Årets resultat er for os tilfredsstillende.

Der var kommet et indkommende forslag fra bestyrelsen, som gik på et ændringsforslag til vedtægterne, som vi var blevet gjort opmærksom på fra Told og Skat. Det gik på at hvis foreningen blev opløst, skulle foreningens midler gå til en navngiven forening.

Kontingent for 2006 blev fastsat til det samme som det er i 2005, som er 50,00 kr. som medlem i STT.

Valg af bestyrelsesmedlemmer blev ikke det store problem, da de der var på valg var villig til genvalg. Tonny Jørgensen som kun var valgt for et år, havde sagt at han ikke ville genvælges igen.

Der skulle så findes en mere der kunne træde ind i bestyrelsesarbejdet, der blev spurt i forsamlingen om der var nogen der havde interesse, det var godt nok tavshed rundt ved bordede.

Søren Højrup havde givet sit tilsagn, at hvis der ikke var andre der ville vælges i, så kunne han godt træde ind i bestyrelsen. Han viste hvad det indebær, da han har sædet som suppleant sidste år.

Margrethe og Iver blev genvalgt som revisorer.

Under eventuelt havde Kenneth og Anders nogle positive tilkendegivelser for STT´s arbejde i årets løb. Det er dejlig at høre at det arbejde som en bestyrelse laver, også bliver opfattet som noget der er til gavn for en forening, og dens medlemmer. Jeg håber vi kan gøre det lige så godt det næste år.

Generalforsamlingen bliv afviklet i god ro og orden. Den nye bestyrelse satte sig bagefter sammen og fik fordelt posterne imellem sig, samtidig med at der blev serveret kaffe og  kage.

Som formand fortsætter Hans-Chr., næstformand tager Bjarne L Hansen sig af, på kasserer posten forsætte Flemming Sandberg, sekretær blev Jane Lycke ( Hun blev ringet op, da hun var taget på ferie med sin familie), Søren Højrup som menigt medlem, 1. sup. Peter Thomsen, 2. sup. Kenneth Dahl. Suppleant posterne blev fordelt ved afstemning.

Under kaffen blev der snakket meget livligt ved bordene, om hvordan det var gået i årets løb, hvad sker der til næste år, hvordan står det til i farm stock, osv. For nogle af os blev det meget sent, inden vi kom fra Gram den aften.

Hans-Chr. Schmidt

 


 

 

STT`s bestyrelsesmøde

 

Fredag den. 24.sep.2004 hos Flemming Sandberg. I gram.

 

 

1. Velkommen til Søren, Peter, Flemming ,Bjarne, Hans Chr. , Jane.

Kenneth deltog ikke

 

2.  Referat fra sidste møde blev godkendt.

 

3. Indkommende post: der var ikke noget.

 

4.Regnskab: Der blev gennemgået regnskabet for i år, og det så godt ud, der er et pænt overskud i

kassen for i år selv om bestyrelsen har kostet en del på korskrobanen. Der er planer om at der skal ske

flere forbedringer på korskro til næste år.

 

5. Generalforsamling i STT d.8/10: Der er 2 på valg det er Jane Lycke og Flemming og de ønsker

begge genvalg.

Tonny er også på valg men ønsker ikke genvalg. Supp. Stiller op i år igen og Peter Thomsen stiller

også op som supp.

Der mangler et medlem til bestyrelsen så det skal vi ud og finde. Hc tager kontakt til et par stt

medlemmer og høre om de vil stille op.

Anders møller Hansen er valgt til at være ordstyrer til STT`s  generalforsamling i år.

 

6. Generalforsamling i DTP d.6 nov.: Man skal have snakke om hvad man vil med

Farmstok næste år i dtp og hvad planerne er med dem til næste år.

 

7.Korskro:  FS og HC har været nede og se til bane på korskroen og det var en svømmebane, men

selve banen var hård brøndene var tomme.

Bilbane volden er bleven færdig og der er bleven lavet et hul i den bagerste vold for enden af vores

bane og alt det jord har man anbragt bag vores lille nye vold som vi havde lavet foran den blå trailer i

år . så næste år for vi et problem med at få tilskuerne over på den nye vold, da de skal over Bilbane

og den er bleven 7meter høj.

Den fælles p. plads har vi sammen med cross folket og den skal vi passe i fællesskab, med græsslåning

og holde den ren.

Der er nogle problemer med formanden af bilbanen og fra speedvægene, de er lidt træt af os og vil

gerne gøre det lidt surt for os, men det finder vi os ikke i så hc. Tager kontakt til Esbjerg kommune og

får en snak med dem og med Ribe amt.

Det der kort er galt ude på korskro banen er at de to klubber mener at vi tager deres træningsdag fra

dem da vi afholder vores stævne på en lørdag og pga. at vores støj gener tager 21/2 dag fra dem. De har

spurgt om vi kan flytte vores stævne dag til søndag men det har vi sagt nej til.

Og vi betale trods alt også for at være der ude såååå.

Men nu får vi sagen undersøgt, og fundet ud af  hvad og hvordan vores rettigheder er på korskro

Voldene som er øst og syd og vest skal forhøjes til 7meter alle sammen pga. støj. Den gammel center

bane skal ikke bruges på lang sigt.

Drænet skal spules og vedligeholdes og det står stt selv for.

Tommy brok deltager i næste møde på korskro banen hvor der skal snakkes om hvad der skal ske med

den lukket rytter gård og med de dækslerne.

Det ser godt ud med sten på banen der er nemlig INGEN.

 

8. Standart stævne: Hc har planer om at få et stævne på benene i år 2005 men vi skal først have en del

på plads først omkring slæde og andre ting.

Det kan være at det bliver på korskro banen i forbindelse med vores Dm afvikling, Men det bliver

der arbejdet videre med i det nye år.

 

9. Bustur til em: Den gik godt vi harv fået lidt penge tilbage da bussen var forsinket i ca. 1 ½ time,

men

folks opførsel på camping pladsen var ikke særlig pæn, de var lidt støjende og lidt træls. Der var en

person i bussen som ikke opførte sig pænt, har var lidt meget fuld.

Hc har skrevet et stykke til turboen omkring turen hvor han giver udtryk for sine meninger om

turen.

Rundvisningen på Class fabrikken var lidt skuffende da det gik lidt stærkt og man havde ikke ret

meget tid til at kikke.

Folkene bag turen har fået meget ros for turen. Der deltog 39 personer.

 

10.Klubaften i stt 2004 / 2005. : Der er en tur til fuglesang den 11/11-04.

Der afholdes julebanko den første fredag i december kl. 19.00. med mange præmier.

Man har planer om i 2005 at prøve at få et pat værksteds besøg på benene og måske en tur over til

dingo, men det høre i mere om .

 

11.Evt. Hallerrup er startet op som ny lokal forening de bydes velkommen.

 

12. Næste møde: Den 8/10 kl. 19.00 i gram

 


 

 

STT`s bestyrelsesmøde

Referat fra møde tirsdag d. 3. august 2004

 

 

 

Hos : Hans-Chr.

Fremmødte: Bjarne, Kenneth, Søren og Peter som er budt med.

Afbud: Jane, Flemming og Tonny.

1        Godkendelse af sidste referat

Der er ikke kommet nogen referat fra Jane for de to sidste møder.

De kommer senere, hvor vi må have dem godkendt.

2        Indkommende post

Der er kommet en faktura fra Esbjerg kommune på bane leje. Den er ok.

3        Evaluering for 5. afd. af DM på Korskrobanen

Kenneth havde et skema med som vi kan vælge at bruge på et senere møde.

Forberedelse til stævnet gik meget godt hvor der var stor opbagning for at blive færdig til tiden, selv om der var optræk til regn flere gange. Stævnet blev afviklet i god ro og orden og der var de folk og hjælper der skulle være der til.

Desværre så opstået en fejl mellem formanden og bestyrelsen, som kom til at gå ud over Garden Puller, det kan jeg kun beklage. Der er en af de ting vi skal gøre bedrer næste gang.

Efter at stævnet var afviklet var det kun at få ryddet op, det var det mange der gav deres hånd med, og det er vi maget taknemlig for, selv om vi først var færdig søndag eftermiddag.

4        Regnskab for 5. afd. af DM på Kroskroen

Flemming havde meldt afbud, men han havde sørget for at jeg fik regnskabet sendt på mail, og så kunne vi ringe til Margrethe hvis vi havde spørgsmål.

Der var 1357( ca. 85 mere som sidste år ),det er et ganske udmærket antal gæster når vi tager vejret i betragtning.

Omsætningen i boderne var ikke så stor som forventet, og der har været et stører svind som der plejer at være. Det kan skylles at der har været pølser som man i boderne har været nød til at kasserer, publikum havde ikke den store løst at spise pølser, osv.

Vi har også haft stører udgifter på at forbedre stævnet som sidste år, bl.a. el fræsning, sten nedlægning, hegn, annoncering, stører udgifter til slæder og baneleje til Esbjerg Kommune.

I det store hele er resultatet skuffende, da forventningerne havde været i nærheden af resultatet fra sidste år.

5        Nye tiltag på Korskrobanen

a)     Dræn ned langs begge sider af banen

b)    Volden mod syd ændres

c)    Stører vold fro enden af banen

d)    Sten samling på banen

e)     Evt. andre ting

Der er flere ting som kan forbedres ude ved banen, men ud fra at vi godt nok har

en vis kapital men at indtægten fra stævnet ikke er så god som vi havde håbet på,

vil der pivoteret hvilke opgaver der er vigtigst at få lavet først.

Drænet langs med banen er nødvendig, da det kan være med til at holde banen

tør, til  det har Viggo sagt at han kan hjælpe også med en maskine, til at

nedlægge rørene.

Volden skal også gerne ændres, men det skal gøres i samarbejde med de folk der

er på bil banen.

Der kan evt. laves en trappe så man har letter ved at komme op på volden.

6        Skal der afholdes et standart stævne?, og har vi mulighed dertil.

Der har før været på tale om vi skal lave et standart stævne i efteråret, men hvornår skal det være og hvor skal det afholdes. Der kan blive i midten af november, men så skal det ikke afholdes på Kroskroen, det er for fugtigt til den tid. Der er mulighed for at vi kan forhøre os hos Martin Madsen i Gørding.

Garden Puller og landbrugsungdom vil blive spurt om de vil hjælpe med at få et stævne afviklet. Hans-Chr. vil prøve at høre de forskellige steder.

7        Samarbejde med landbrugsungdom på Kroskroen til næste år. Kan det være en mulighed for at få mere hjælp til afvikling af stævne?. Ribe Amt, Sønderjyllands Amt.

Det kan være en god ide at høre om landbrugsungdom i de amter vil være med til at afvikle et stævne, hvor der måske også kan blive plads til at lave et standartstævne på Kroskroen.

Der har før været et samarbejde mellem STT og landbrugsungdom, dette samarbejde har ikke altid været lige godt, så der skal laves  en god dialog med dem før vi vil indgå et samarbejde.

8        Hjælpe fest den 18 september, er vi sikker på at alle vores hjælper har fået en invitation?.

Der vil blive lavet en invitation ( Jane og Hans-Chr. ) med hvor det foregår og hvornår, vi skal sørge for at de hjælper som vi hver iser har brugt får en invitation.

Ud fra det resultat som stævnet på Kroskroen gav, vil det blive sådan, at hver hjælper kan inviterer sin bedre halvdel med for et mindre beløb, lige ledes vil det være mulighed for at købe vand, øl, vin og drinks til en forurablel pris.

9        Næste møde og hvor?

24.sep. hos Flemming Sandbjerg i Gram

10   Evt.

STT´s generalforsamling er den 8. okt. 2004

 


STT`s bestyrelsesmøde

Referat fra møde fredag d. 18. juni 2004

1. Alle blev budt velkommen

2. Referat fra sidste møde blev godkendt.

3. Korskro: a. plakater er ok og delt ud.
b. Bugsertraktor ser knap så godt ud , men hc. han vil skaffe nogle fra varde traktorlager af. Så der skal blive styr på dem.
c. Hjælper liste: Vipse stiller med ca,13 mand til to telte.
- og vores fodbold drenge som vil hjælpe os kommer 6-8 mand.
- Jl. tjekker teams når de ankommer til korskro.
- Der bliver 2 salgstelte. og vores popkorn mand kommer også.
- Promotion får deres plads.
- Parkeringspladserne bliver sat op så det bliver nemt at parkere.
- Styr på hjælper parkering er der også.
- Opreklamering er der bestilt det har kd. ordnet i 9 ugeaviser + landbofyn, syd samt bladgruppen vest og i søndagsavisen.
Der er til dem afleveret en pressemeddelelse som hc. har godkendt,
og den er også lagt ud på vores hjemme side, så man kan
downloade den.
- Margrethe har styr på radio reklamerne.
- alle hjælper får en kasket og ha på løbesdagen .

4. Checklisten til korskro er godkendt.

5. nogle stk. skal møde korskroen og lige ha styr på det sidste det bliver Tonni og Flemming og hc

6. Hjælperfesten. det bliver den. 18 sep. kl.18.30. i Stenderrup forsamlingshus.

7. Hc. har lejet 350m hegn som bliver leveret på korskro.
Guldsmeden skal køre på korskroen da den skal have lidt erfaring pga. at midtjyderne kommer sikkert med en ny slæde næste.

8. Næste møde den. 3/8 – 2004. hos hans Kristian.


 

 

STT`s bestyrelsesmøde

Referat fra møde tirsdag d. 1. juni 2004

1.Velkommen til alle. Peter Thomsen blev budt velkommen til mødet.

2. referatet blev godkendt fra sidste møde.

3. Korskro: Øverste sten i banen er knust.
- stenene ligger nede i 15-20 cm tykkelse.
- pt. har fundet en gyllevogn til vand (16 tons) vogn. den er bleven kasseret som gyllevogn.
- ryttergården er bleven ordnet ,stolperne er taget op, og dækkene er fjernet samt det gamle toilet er væk.
- der er sået græs
- målet bane.
- lavet en jord vold for enden af banen, hvor den blå(grønne) trailer skal stå bag ved.
- kommunen klipper hegn.
-hegnet i rytter gården er pillet ned.
- publikums hegn er væk, så der bliver problem med at holde styr på publikum.
- Hc. har taget kontakt til åse ved Esbjerg kommune ang. korskro og ang. hegn ved p. pladsen.
- påbegyndt græs slåning på p. pladsen.
- der kommer hjemmeværns folk til at styre trafikken både ind og ud af korskroen.
- Der skal være to mand til at styre parkeringspladsen.
- Der skal være en mand til at tjekke teams når de ankommer til korskroen.
- Bemanding til parkering er der ca. 15 mand og sh. laver selv arbejdsplan.

4. Checklisten : Blev godkendt.

5. Opreklamering: Kd. har sendt radio spot til hc. som er på 20 sek. de blev sendt sidste år i lokalradioerne.
De blev godkendt og Margrethe er sat på sagen så hun sætter noget i gang.
Spottene bliver sendt til: radio Victor, globus, Holsted, Charli.
Der er afsat ca. 8000 kr. til radio spot.

6. Reklameskilte. Der bliver sat skilte op rundt omkring korskro og der bliver hængt reklame
banner op fra Ldelundskilte i Ribe by og en ude ved korskro banen, og ved vejen, Brørup, Grindsted.

7. Medhjælper fest. Skal afholdes i et forsamlingshus og det finder Jl. og Pt. ud hvor det bliver.

8. Evt.

9. Næste møde er den 18/6-04. i Gram.

 


STT`s bestyrelsesmøde

Referat fra tlf. møde onsdag d. 19. maj 2004

 

Deltager : Flemming, Tonny, Hans-Chr, Bjarne, Peter og Jane.

 

Afbud : Søren, Kenneth.

 

1. Man har aftalt at man skal på korskroen og ha slået græs og væltet det hegn i ryttergården.
Der kommer en ud på Korskroen som skal grave nogle nye elkabler ned, da hele anlægget der ude skal have nyt gravet ned, da de gamle er defekte.
-Tonny har været ude og klippe græs på voldene.
-banen er bleven harvet op men man kunne ikke komme mere ned end ca. 15 cm.
Problemet er værst fra start til 50 m. mærket.
- På lørdag kommer der en fræser på korskroen og kører banen igennem.
Alt hegnet er fjernet og trærødderne er frie. Trådhegnets stolper er støbt fast så det bliver svært at få dem op, men op kommer de.
Man mener ikke at hegnet skal bruges igen da det ikke er nødvendigt.
- Bocart banen skal laves har Esbjerg kommune bestemt, og det bevirker at der bliver inddraget 18 m. af den nuværende p-plads.
De går snart i gang med at lave banen.
Så næste år har STT ikke så meget p-plads tilrådighed, så det bliver lidt spændene at se hvordan det skal gå.

KORSKRO:
Man har aftalt at følgende skal laves inden stævnet i år.
-Lave banen færdig.
- ordne de sten som skulle være i banen.
-H.C. har taget kontakt til en som ved noget om hvad man gør med sådan nogle sten som er i banen.
- H.C. arbejder med at finde en som kan lægge de sten ned som skulle være i banen, de skal ca. lægges 10-15 cm. ned.
- Flemming kender en som har en sten samler og man har snakket om evt. at tage ud og køre en tur med den efter at man har fræset

banen igennem, lørdag.
-H.C. tager kontakt til manden med rodfræseren så vi kan få trærødderne ordnet på korskroen.
- hullet for enden af banen skal jævnes ud.
- speedways’s vold er lavet færdig.
- STT skal have en gummiged ud til Korskro og ha rettet vejen ud, og få fjernet brokkerne fra det gamle toilet.
-Tonny skal gå og holde øje med at der sker noget ude på Korskro banen fra de andre klubber, der holder til der ude.
- hvis der ikke er jævnet for enden af banen den 1/6-04. så tager STT`s bestyrelse selv affære, og får det lavet.
- der skal også såes græs på de steder der mangler.
- vi skal også ha ordnet trappen op til tilskuer volden.
- ha gravet 12 rør ned til flagstænger. 8 på voldene og 2 ude ved vejen.
- Tonny skaffer rørene til dette. og vi skal ud og låne et pælebor.
- ha lavet hegn på ny vold, men det udsætter man til næste års projekt.
- der skal tromles i hver side af banen, så der bliver plant, og så der kan blive sået nyt græs.
-men man afventer lige og ser hvordan det ser ud efter at fræseren har været ude på korskroen.
- der skal planes rytter gård, hen mod søen, da det er meget ujævnt på dette sted, da det var meget smattet sidste år men nu er det lige til at arbejde med.
- alt dette har man aftalt at det skal laves den. 30/5-04. kl. 10.00.
- og alle i STT`s bestyrelse deltager i arbejdet denne dag.

2. H.C. har taget kontakt til politihjemmeværnet ang. hjælp på Korskrobanen, men han har ikke fået kontakt med den person som han endelig skal snakke med ang. dette.

3. Man har ingen tilbagemelding fået endnu fra Esbjerg kommune og Flemming Davidsen.

4. Man har besluttet at tage Guldsmeden slæden til Korskro banen i år, selv om vi skal betale vente penge til vognmanden, som kører for Guldsmeden.

5. Firehjulstrækkerklub er interesseret i at stille op på Korskro banen den. 3/7-04 og lave lidt sjov og spænde for slæden og lave et par træk.

- man har fået en fodboldklub til at hjælpe med at omdele reklamer og hjælpe på stævnedagen med salg af is og hjælpe til i entré og til at rydde op efter stævnet.

- der er styr på de folk som skal hjælpe på Korskroen og tjek listen er ok.

6. Næste møde er den 1/6-04. kl. 19. hos Bjarne L. Hansen.

 


 

 

STT`s bestyrelsesmøde

Referat fra tirsdag den 4. maj 2004
Hos Bjarne L. Hansen.

 

 

 

Fremmødte : Flemming, Tonny, Hans Chr., Bjarne, Peter og Jane.

 

Afbud : Kenneth.

 
1. HC bød alle velkommen til dette møde hos Bjarne.

 

Peter Thomsen var inviteret med til mødet, da han har en del kontakter til de folk som plejer at

hjælpe STT på Korskro banen.

2. Referatet fra sidste møde.

Referatet blev godkendt af alle i bestyrelsen
3. HC refererede fra stævneudvalget.

 

Prøvetrækket i Herning ikke var planlagt optimalt, Der manglede lidt.
- Blandt andet var der ikke samlet sten på banen endnu, da folk ankom.
- Synsfolkene var ret sløve. Det var der klager over.
- Slæden “Guldsmeden” blev godkendt med enkelte ændringer.
- Pølse salget til prøvetrækket gik godt, der blev total udsolgt.
- I stævneudvalget vil man planlægge stævnerne fra gang til gang og bagefter evaluere på dette.

4. Korskro banen.

Der er stadig en del vand ude på banearealet, og der er ikke blevet skyllet dræn, da man ikke

mener at rørene kan

klare det, da det er
nogle gamle rør. Vandet trækker godt nok væk fra midten af banen men ikke fra resten.
Bestyrelsen har snakket om at der skal laves et dræn hele banen rundt, så man på denne måde

kan få vandet væk fra

hele banen. Men det kan vi
ikke nå at få lavet inden stævnet, så det bliver næste års projekt.
Flemming kender en som har en grubber som vi gerne må låne, så vi vil prøve at grubbe en rende

på hver side af banen så vandet kan komme vækfra banelegemet.
Samtidig vil vi evt. nedgrave et rør tværs over banen ved 110 meter mærket.
Der står også lidt vand ved broen men ikke noget af betydning.
Den 5. maj tager Flemming og Tonny ud og for at få lavet renden langs banen.
De sørger også for at der bliver sået græs på den nye vold da den er klar til det nu.
Hegnet som Cross folket skulle fjerne i vores nye ryttergård er ikke blevet fjernet så nu tager vi

selv affære Vi ikke kan blive ved med at
vente på dem, da vi har bestilt en til at komme og stubfræse de stubbe der står tilbage efter at

Tonny har fjernet  træerne i hegnet.
Bildækkene er heller ikke fjernet helt endnu, men dem er Ingvard i gang med at få fjernet.
HC skaffer en traktor så vi kan få fjernet hegnet og få trukket pælene op, så vi har besluttet at 16

Maj 2004 kl. 10 mødes vi på Korskroen og får fjernet det hegn.

Trappen op til volden skal også laves den pågældende dag og hegnet ind til Bocart banen skal

laves, da der er et hul i fra Vardevej og ind.Der står også en dør åben

som skal lukkes, så ikke at folk kan snyde sig ind.
Der skal også pumpes vand væk fra banen. HC medbringer en generator så vi kan få sat

dykpumpen i gang.Der skal afholdes et møde med Flemming Davidsen fra ingeniør

firmaet ang. Korskrobanen, sammen med to fra STT`s bestyrelse.
Hans Sandberg tager kontakt til ham og aftaler et møde med ham.

Man har snakket om at man vil lægge jord/grus eller knust beton ud i starten af banen når man

har fået drænet alt vandet væk.
Den nye tilskuervold bliver først taget i brug næste år for publikum, da vi ikke når at få den helt

færdig i år. STT´s bestyrelse har en del
andre ting på Korskroen som skal være færdig først.
Vi har SKAL i år have styr på banen på Korskroen så det går der en del tid med.
HC har fået fat i en fræser, så man vil prøve at fræse ca.10 cm i dybden på banen for at se hvilket

resultat det giver på de sten som der er i banen.
Det skal gøres nu da banen er perfekt til at få prøvet det af.

HC tager kontakt til Lars Skou ang. strøm til korskroen. Ellers vil man leje noget hos Delpin f.eks.

5. Planlægning.

Man gennemgik checklisten til DM på Korskro banen 2004 og fik uddelegeret opgaver til folk i

bestyrelsen.

Flemming tager kontakt til Eskild Johnsen omkring slæde pris til Korskro stævnet.

Man havde først bestilt guldsmeden men man har hørt at man skal betale 200kr. i vente penge

til vognmanden under

stævnet, og det vil bestyrelsen ikke betale da den så bliver for dyr.
Flemming tager kontakt til slædeteamet Guldsmeden og får en snak med dem.

Vi skal have navn og adresse på de medhjælpere der skal hjælpe på Korskro banen i år, da det i

STT´s bestyrelse er besluttet at afholde en medhjælper fest til efteråret .

HC sørger for jern pinde, og bånd til parkerings areal på korskroen.

6. Eventuelt.

- STT*s reklamebanner bliver opsat omkring 3 til 4 uger før stævnedagen på Korskroen.
– Der kommer 4WD show på Korskro banen i år som noget ekstra. De må gerne køre på

stævnedagen, bare de er synet og indregistreret,
så der bliver lidt andet for publikum at se på i år på Korskro banen.Jane oplyste at der til Euro

Cup den 24. juli på Herning Pulling Arena
bliver arrangeret en fest lige som sidste år men, der kommer mere om festen og om tilmelding

i TURBO*N.

 

7. Næste møde.

Telefonmøde onsdag d. 19. maj kl. 20:00.


 

 

STT`s bestyrelsesmøde

 

Torsdag den 15 April 2004 kl. 19.30

 

Hos Søren Højrup i Brørup

Fremmødte. Jane, Søren, Flemming, Bjarne, Kenneth og Hans-Chr.

 

 

Fraværende. Tommy

 

 

1.  Velkommen, referat fra sidste møde

 

Der var ikke noget at bemærke, ud over at det er i orden at referater er kommet på hjemmesiden.

Jane har af sin læge fået besked om at hun skal passe på sit helbred. Dette indebærer at Jane har besluttet at hun trække sig som formand i STT´s bestyrelse, for en tid. Jeg er blevet spurt om jeg vil overtager formands posten og det har jeg sagt ja til. Jane forsætter som næstformand og som referent ved bestyrelsesmøder.

2.  Indkommende post.

 

Fra Esbjerg kommune er der kommet en ændring i miljøgodkendelse, som betyder at vi på

Korskro har en løbsdag  mere, altså 2 dage nu.

Margrethe og Flemming har indsendt selvangivelse for STT.

3. Korskro, Bocart og sidste nyt.

 

Bocart, der er ikke kommet noget tilbage på den skrivelse, klage som vi har sendt ind til

Esbjerg kommune.

Der har heller ikke været nogen reaktion fra die andre klubber som vi kan se, vil blive berørt af en Bocart bane nede ved parkeringspladsen.

Der har været et par arbejdets dage på  banen, hvor der er blevet ryddet op i  nogle ting derude, hegn er fældet, andre er blevet studset, det     gamle wc hus er væk. Tonny har gjort et godt stykke arbejde her.

Banen er blevet harvet op, ned i 10 cm dybde, der blev lånt en traktor til dette, men vi skal meget gerne have en traktor til at stå derude som vi kan bruge når der behov, Fendt har før stillet en traktor til rådighed, de vil blive spurt igen. ( Peter har spurt hos Fendt og fik at vide at han skulle prøve at spørge omkring maj måned, ad han ikke i øjeblikket har så mange traktorer stående)

Volden skal fræses så der kan sås græs, Flemming vil prøve at finde en fræser vi kan låne et stykke tid.

Den sidste brønd er blevet fundet under en del jord i den vestlige ende af banen, den er fyldt op med jord, det er ikke godt da det vand der er for enden af banen ikke kan komme væk. Det skyldes også at inde fra speedway stadig ikke er færdig med at få jævnet de huller og volde de har lavet.

Hans Sandberg har haft kontakt til Esbjerg kommune, som så er gået vider til det firma som har kontrakten derude, de har sagt at de vil køre ud og kikke på det, og hvad sker der så ???

Der er strøm til vores dykpump og den køre når der vand.

Der blev spurt om der var mulighed for at lave et dræn på begge sider af banen, samtidig at der stadig blev lavet en grøft. Det vil blive undersøgt om der er behov, og om vi må lave et dræn.

Søren har igen talt med Ladelund Skilte, der kommer 6 skilte, måske 2 mere. De stille en reklamebil til rådighed når vi skal sætte skilte op til stævnet.

Der blev talt en del om planlægning til stævnet den 3 juli og der kan skaffes udlandske traktorer til stævnet.

Der vil ved næste møde blive lagt mere faste rammer, HC tager planlægningsskema ned.

Hjælpegaver til Vipses folk er blevet bestil af Jane

Vi vil i år prøve at få lavet en fest for de folk som har givet en hånd i løbet af året, der skal fastsættes en dato inden vi skal have stævne

Vipse har en pokal til årets pølse vender.

Hvilke slæder skal vi have til stævne i år, den Midtjyske er bestilt, men vi afventer hvordan det går på lørdag til prøvetræk og om Guldsmeden bliver synet og hvordan den opfører sig på banen.

 

4. Evt.

 

STT´s hjemmesider er blevet meget rost fra mange sider, en stor tak til Peter Thomsen som,

har gjort et godt stykke arbejde med dette.

 

Adressen til siden er: http://www.stt.tractorpulling.dk/

 

Pekka Herlavi har langfredag fået en søn på 4270 gram

 

3 stk Farm Stock har fået tilmeldings blanketter

5. Næstemøde

 

Tirsdag den 4. maj hos Bjarne L Hansen i Byllerup Bov  kl. 19.00

Peter Thomsen vil blive inviteret med, da vi skal i gang med planlægning af stævne på Kroskro

 

 


 

 

STT`s bestyrelsesmøde

 

Torsdag den 18 marts 2004 kl. 19.30

 

hos Hans-Chr Schmidt

 

Fremmødte: Bjarne, Jane, Flemming, Søren og Hans-Chr.

 

 

Afbud: Kenneth og Tonny

 

 

1. Velkommen, referat fra sidste møde.

 

HC havde glemt at Bjarne også deltog i telefonmødet, ellers OK

2. Indkommende post.

 

Der er ingen post denne gang.

3. Evaluering af værkstedsbesøget hos Valtra

 

Det var godt besøgt af medlemmer og der var også nogle ikke medlemmer tilstede.

De traktor team som havde deres traktorer med var også godt tilfredse efter hvad vi har hørt fra dem.

Fra Valtra´s side har det kun været positivt tilbagemelding og at de gerne vil være med til det igen.

4. Ahoy

A) Evaluering af turen

 

Flemming og Jane har haft mange telefonsamtale før og efter turen. Turen var godt

tilrettelagt og det fungerede

godt, men der var et stort minus, at bussen ikke kunne køre hel derned fordi den gik i stykker

en km. før vi var der.

Den blev lavet til hjemturen, men der var for lidt varme i bussen på turen hjem, som

de godt nok prøvede at få rettet flere gange.

Flemming har haft kontakt til selskabet som vi  havde til at køre turen for os, og de kommer

til at give os den næste tur noget billige til os.

Der var 38 personer med og en del af dem var fra Midtjylland som havde aflyst deres bus, da

de var for få.

Henning fra Midtjylland,

Flemming og Tonny har i fællesskab foret denne tur op at stå.

Henning havde lavet kartoffelsalat og frikadeller som vi spiste dernede om aftenen og det var

meget godt lavet.

Vi vil i fremtiden prøve at lave nogle turer i samarbejde med Midtjylland, Flemming og

Henning er allerede i gang med at lave den

næste tur som går til Fuchtorf den 25-04-2004, det kommer det mere om senere.

B) Meningsmåling der blev uddelt i bussen.

 

Der kom mange positive tilbagemeldinger fra de skema som vi delte ud, vis vi ser bort fra

det med bussen. Det havde vi desværre ikke så meget indflydelse på.

Her er nogle af de tilbagemeldinger vi fik.

Hvad der var godt. Godt og billigt. Hurtigt ud og hjem igen

Hvad vi kan gøre bedrer. Sovebus, bedrer plads til ben. Info om mødested. Fællesspisning

 

5. Kroskrobanen, sidste nyt

 

Der var møde derude den 6. marts med nogle folk fra Cross.

Det var meget godt, da det blev bestemt at træer og trådhegnet skal fjernes i den åben ryttergård, træer fjerne vi og trådhegnet fjerne de andre og sætter det op inde ved volden.

De gamle toiletter skal pilles ned så de kan genbruges til et skur et andet sted på pladsen hos os.

Dæk skal fjernes, de kan komme over til bilbanen, dem flytte vi sammen med folk fra bilbanen .

Bane vil vi gerne have det ler der er på bane væk, og have noget andet på, da der er for mange små sten. Vi lejer en til at skrabe det væk og indhenter tilbud dertil.

Andet ler skal vi have på og det skal vi have fundet, vi kan forhøre os hos Martin Madsen i Gørding om han har noget og om han kan køre det ud til Kroskro og hvad prisen er.

 

Lørdag den 27-03-2004 fra kl. 9.00 vil vi holde en arbejdets dag på Kroskro hvor vi vil få fjernet de ting der skal fjernes og Flemming vil tage kontakt til bilfolket vedrørende dæk.

 

Alle der kan møder op

5.1. Bestilling af div. hos stævneudvalget

 

Jane tage kontakt til Lars fra stævneudvalget og bestiller de ting som vi skal have der fra

når vi holder traktortræk på Kroskrobanen

 

6. DTP´s hjemmeside

 

A)    Forslag fra Peter Thomsen.  STT`s hjemmeside, der kan godt komme nogle billeder og noget tekst på.

HC vil skrive om besøget hos Valtra og sende nogle billeder, også billeder fra besøget hos

Ghost.

Referat fra bestyrelsesmøder vil efter at de er sendt ud til bestyrelsen, komme på

Hjemmesiden efter 5 dage, hvis der ikke er nogen indsigelser fra bestyrelsesmedlemmer.

Hvis der er nogen som har indsigelser om et referat skal Hans-Chr. have det at vide, da

det er ham det sender det til Peter Thomsen.

Når der bliver taget nogle billeder af os fra bestyrelsen vil de også komme på, sammen

med en lille beskrivelse af  os selv, som hver enkel laver.

Jeg skal gerne sende det til Peter.

Det vil være godt vis havde det klar til næste bestyrelsesmøde, så vi også kan få taget

Billeder. Jeg tager kamera med.

 

7. Evt.

8. Næste møde.

 

15-04-2004 kl. 19.30 hos Søren Højrup i Brørup

 

 


 

 

STT`s bestyrelsesmøde

 

Fredag den 6. februar 2004 kl. 18.00

 

 

hos Sandberg i Gram

Referat :

 

 

 

1. Velkommen

Fremmødt: Flemming, Bjarne, Kenneth, Tonny, hans Chr. og Jane kom lidt senere.

 

Afbud: Søren kom ikke og havde ikke meldt afbud.

 

2. Evaluering fra værkstedsbesøg hos Ghost

 

Bjarne Ca. 30 besøgende og det er meget godt, Kim og Frede var også godt tilfreds med

Forløbet af dagen

 

3. Værkstedsbesøg hos Valtra Danmark

 

Hvor langt er planlægningen fremme ?

Der er inverteret flere traktor team som kan udstille deres traktorer, det er ikke alle der kan  nå at blive færdige med deres traktorer, men det ca. 6 team så har sagt ja tak til tilbudet. De kommer med 6 til 8 traktorer i alt. Der kommer traktorer fra Pro.Stock, Farm Stock og Garden Puller

De team´s der kommer og udstiller skal have mulighed for af bruge 5 min på at fortælle om deres traktor og team efter at Michael har fortalt om Valtra.

Lørdag formiddag vil jeg gerne have hjælp fra de bestyrelsesmedlemmer der kan, til opstilling af telt, borde, hjælpe de team´s der kommer og andre ting og det samme ved slut.

Jeg giver besked om hvornår vi mødes.

 

4. Kroskrobanen

 

Onsdag  den 18. februar er der et møde omkring Kroskrobanen hvor alle de klubber der har til huse derude har et planlægningsmøde, Hans Sandberg deltager og jeg vil muligvis også

deltage hvis jeg kan.

De ting som skal afklares er:

1)      Hvem har ansvaret for dræn og el til pumper dertil.

2)      Volden i den østlige ende af banen bliver flyttet så der komme der kommer en åbning, det jord vil vi gerne have ved den sydlige vold, kan vi få det??, og hvornår er det færdig??

3)      Der er jord arbejde i gang i den vestlige ende af vores bane som er vores lukkede ryttergård, hvornår er det færdig da der skal såes græs der.

4)      I den åbne ryttergård er der et trådhegn og et levende hegn, kan trådhegnet flyttes ud til vejen mod nord i fællesskab og hvornår kan det ske?

Det levende hegn, må det fældes og fræses ned til jordoverfladen?.

Hvad der skal ske og hvornår tager vi op igen efter vi har haft et telefonmøde.

 

5. Ahoy turen

 

Flemming. Der er i øjeblikket 17 tilmeldinger til turen og der kan komme mange flere da

den midtjyske har aflyst

deres tur.

Med de tilmeldinger vi har nu vil der ikke  blive tale om at vi aflyser  på det grundlag

Flemming vil holde kontakt til vognmanden, med hensyn til hvilken type bus vi skal have.

 

6. Stævneudvalgsmøde

 

Referat fra stævneudvalgsmøde hos Lars

Margrete deltog under dette.

Margrete fremlage referatet  og vil få det sendt ud til bestyrelsesmedlemmer.

Vi skal inden den 1. april give Stævneudvalget om forskellige ting vedrørende afvikling af

stævner.

Dette står i referatet fra stævneudvalgsmødet.

 

7. Evt.

 

8. Næste møde

 

Telefonmøde torsdag den 19. februar kl. 20.00 for at få en orientering omkring Korskro

Banen, hvad sker der i vores ende.

Nummeret til mødet er 90909090 og der efter foreningens tlf. nr. 70279927 som er adgangskode til mødet.

 

 


 

 

STT`s bestyrelsesmøde

 

Torsdag den 8. januar 2004 kl. 19.00

 

 

hos Bjarne Lykke Hansen

 

Referat :

1.   Velkommen

 

Bjarne bød velkommen til de fremmødte, som var Bjarne, Flemming, Tonny og Hans Chr.

Der var afbud fra Jane og Kenneth. Søren havde sagt at han måske kom.

1a.  Indkommende post

Der var ikke kommet noget post.

2.    Værkstedsbesøg hos Ghost

 

Bjarne vil byde velkommen hos Ghost og derefter overlade ordet til Kim Schultz.

Der er købt en kasse vin til familien Schultz som tak  ( 2 flasker )

Bjarne vil forhører sig om der er kaffe og kage der ude, ellers vil det blive indkøbt.

Der blev snakket om at formanden for DTC vil komme og sige et par ord  om hvad der sker i

DTC, og  ligeså  om han skal inventeres til

Kolding , når der er værkstedsbesøg der. Hans  Chr. tager kontakt til Anders for at spørge ham.

3.    Værkstedsbesøg hos Valtra Danmark

 

Hans Chr. er i gang med planlægning, der vil blive ringet til nogle teams omkring Kolding om

de har interesse i at udstille deres traktorer.

4.     Gemengang af stævnekalender

Korskrobanen  og  Martin i Gørding

Flemming, Tonny, Bjarne og Hans Chr. ( Hans Sandbjerg vil blive spurt ) tager til Korskro

søndag  den 11. januar, og ser på området

derude, for at få et overblik over hvad der skal laves. Derefter vil der blive lavet en

arbejdsplan.

Det ler som lå på banen i Skodborg som Gardenpullerne har brugt, har vi fået lovning på at vi

få, vi skal bare selv sørge for transporten af det.

Vi er blevet spurt fra Gardenpullerne om at hvis der blev lavet et løb ude hos Martin Madsen i

Gørding, om vi så ville stille hjælp til rådighed  ?      Det mente vi at det burde vi nok kunne,

da vi så kan forvendte hjælp fra dem,når vi har noget på Korskro.

5.      Ahoy turen

Flemming søger for at der bliver bestilt billetter til os, der er bestilt en fra Åbenrå taxa bus,

Som vil stå for salg af øl og sodavand på turen.

6.      Stævneudvalgsmøde

1. februar hos Lars Skou, Hans Chr. tager op til mødet.

7.     Evt.

Der er aftalt et virksomheds besøg hos Fuglsang i Haderslev I november i år, der er

tilmelding der til som vil komme i Turbo´n og

hjemmesiden.     Max deltager antal er 25-30 personer.

Der er også aftalt et virksomheds besøg tos Emaco i Esbjerg, men  der er ikke aftalt en dato,

men det vil blive

først i Marts måned i  år.

Hans-Chr. vil få aftalen på plads inden Turbo´n skal ud igen.

8.     Næste møde

 

Fredag den 6. februar hos Sandberg, Østergård 2 i Gram, kl. 18.00

Derefter er klubaften, hvor Kenneth har lovet at komme med nogle film vi kan se.